Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội năm học 2021 - 2022 cần lưu ý gì?

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 đã chính thức được UBND TP.Hà Nội thông qua. Dưới đây là toàn bộ những lưu ý cho thí sinh và phụ huynh.

Infographic

Lên top