Đà Nẵng tuyển sinh lớp 10 năm 2021 kết hợp thi tuyển và xét tuyển

Đà Nẵng tuyển sinh lớp 10 năm 2021 kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Ảnh: HV
Đà Nẵng tuyển sinh lớp 10 năm 2021 kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Ảnh: HV
Đà Nẵng tuyển sinh lớp 10 năm 2021 kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Ảnh: HV
Lên top