Những đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 1.7.2021

Theo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, có 8 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Infographic

Lên top