Thủ tục chuyển hưởng trợ cấp xã hội thế nào?

Thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp xã hội được thực hiện theo điều 21 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp xã hội được thực hiện theo điều 21 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp xã hội được thực hiện theo điều 21 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Lên top