Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được trợ cấp thất nghiệp?

Trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động mà bạn có đi đăng ký thất nghiệp thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Nam Dương
Trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động mà bạn có đi đăng ký thất nghiệp thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Nam Dương
Trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động mà bạn có đi đăng ký thất nghiệp thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh: Nam Dương
Lên top