Infographic: Quy trình công nhận, bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư diễn ra như thế nào?

Quy trình công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư gồm các bước đăng ký và nộp hồ sơ, thẩm định hồ sơ, xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở; ngành, liên ngành và cuối cùng là Hội đồng nhà nước.

 
 
Văn Thắng

Ý KIẾN CỦA BẠN ĐỌC (1)

  • Đào Thanh Quang
    Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Những người được công nhận đạt chuẩn chưa chắc đã được bổ nhiệm GS và PGS mà. Còn nhiều vướng mắc xung quanh chuyện này quá. Ví dụ: cán bộ đang là biên chế ở cơ quan này thì Cơ quan khác có được phép bổ nhiệm người đó làm GS hay PGS của cơ quan mình không? Bổ nhiệm như vậy có vi phạm Luật viên chức, Luật cán bộ công chức không???

Infographic