Infographic: Quy trình công nhận, bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư diễn ra như thế nào?

Quy trình công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư gồm các bước đăng ký và nộp hồ sơ, thẩm định hồ sơ, xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở; ngành, liên ngành và cuối cùng là Hội đồng nhà nước.

 
 

Infographic

Lên top