Infographic: Những điểm mới về học và thi bằng lái ô tô năm 2020

Để siết chặt và nâng cao chất lượng đào tạo, quy định về thi và cấp bằng lái xe ô tô sẽ có một số thay đổi từ năm 2020.

 

Infographic

Lên top