Infographic: Giá vàng tiếp tục "phá đỉnh" trong tương lai?

Kể từ đầu năm, giá vàng liên tục tăng do tác động từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều bất ổn, dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới. Cho đến ngày hôm nay, giá vàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và được dự đoán sẽ còn tiếp tục phá đỉnh trong tương lai. 

 

Infographic

Lên top