Infographic: Nhìn lại bức tranh kinh tế, xã hội Việt Nam năm 2017

Bức tranh kinh tế Việt Nam 2017 được coi là thành công với nhiều kỷ lục ở tăng trưởng GDP, xuất khẩu, thu hút đầu tư FDI.

 
 

Infographic

Lên top