Infographic: Các nước trên thế giới tính lương hưu như thế nào?

Mỗi nước trên thế giới lại có cách tính lương hưu khác nhau tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, xã hội và lịch sử của từng nước.

 
 

Infographic

Lên top