Hà Nội: Bản đồ chi tiết các vùng giãn cách hoặc nới lỏng sau ngày 6.9

Sau 6.9 tại Hà Nội, những khu vực thuộc vùng đỏ sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Còn lại thực hiện ở mức cao hơn nguyên tắc Chỉ thị 15 (15+).


Infographic

Lên top