Chi tiết 6 nhóm đối tượng dự kiến được Hà Nội cấp giấy đi đường

Công an TP.Hà Nội thông tin chi tiết 6 nhóm đối tượng dự kiến được cấp giấy đi đường trong thời gian tới. Ảnh: LĐO
Công an TP.Hà Nội thông tin chi tiết 6 nhóm đối tượng dự kiến được cấp giấy đi đường trong thời gian tới. Ảnh: LĐO
Công an TP.Hà Nội thông tin chi tiết 6 nhóm đối tượng dự kiến được cấp giấy đi đường trong thời gian tới. Ảnh: LĐO
Lên top