Hà Nội siết chặt giãn cách khu vực nội thành, hạn chế tối đa người ra đường

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục thực hiện giãn cách sau thời gian ngày 6.9.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục thực hiện giãn cách sau thời gian ngày 6.9.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội về tiếp tục thực hiện giãn cách sau thời gian ngày 6.9.
Lên top