Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội khoá XV được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội khoá XVI. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội khoá XV được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội khoá XVI. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội khoá XV được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội khoá XVI. Ảnh: Xuân Trường