Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: V.L
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: V.L
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: V.L