Xe tải mất lái, lao xuống hồ Xuân Hương Đà Lạt

Hiện trường chiếc xe tải lao xuống hồ Xuân Hương Đà Lạt.
Hiện trường chiếc xe tải lao xuống hồ Xuân Hương Đà Lạt.