Ô tô quá tải lao khỏi cầu treo

Ô tô quá tải làm sập cầu treo tại Cao Bằng.
Ô tô quá tải làm sập cầu treo tại Cao Bằng.
Ô tô quá tải làm sập cầu treo tại Cao Bằng.
Lên top