Ngưng thu phí, xe tải, container tràn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương

Xe tải nặng và xe container tràn vào cao tốc gây quá tải.
Xe tải nặng và xe container tràn vào cao tốc gây quá tải.
Xe tải nặng và xe container tràn vào cao tốc gây quá tải.
Lên top