Bình Thuận dừng đón khách du lịch từ vùng có dịch COVID-19

Bình Thuận tạm dừng các tuyến vận tải hành khách, khách du lịch đi và đến từ vùng có dịch. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Bình Thuận tạm dừng các tuyến vận tải hành khách, khách du lịch đi và đến từ vùng có dịch. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Bình Thuận tạm dừng các tuyến vận tải hành khách, khách du lịch đi và đến từ vùng có dịch. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Lên top