Xét nghiệm COVID-19 cho 200 công nhân trong Khu công nghiệp Dầu Giây

Phun khử trùng tại doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Dầu Giây. Ảnh: Minh Châu
Phun khử trùng tại doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Dầu Giây. Ảnh: Minh Châu
Phun khử trùng tại doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Dầu Giây. Ảnh: Minh Châu
Lên top