Khoanh vùng Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao ở Bình Thuận để phòng dịch COVID-19

Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao tạm thời được khoanh vùng để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Nguyễn.
Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao tạm thời được khoanh vùng để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Nguyễn.
Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao tạm thời được khoanh vùng để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Nguyễn.
Lên top