Ẩn họa từ những khúc cua, đèo dốc “tử thần” trên Quốc lộ 6

Một khúc cua nguy hiểm trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Ảnh: Đức Anh.
Một khúc cua nguy hiểm trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Ảnh: Đức Anh.
Một khúc cua nguy hiểm trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Ảnh: Đức Anh.
Lên top