Xác minh thông tin nhà trường kêu gọi phụ huynh tài trợ gần 1 tỷ đồng

Việc kêu gọi tài trợ theo nguồn xã hội hóa phải thực hiện theo đúng Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Việc kêu gọi tài trợ theo nguồn xã hội hóa phải thực hiện theo đúng Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Việc kêu gọi tài trợ theo nguồn xã hội hóa phải thực hiện theo đúng Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn