Có hộ khẩu thường trú vẫn bị từ chối nhận học lớp 1

Chị Nguyễn Thị Kim Thu cho xem tờ kêu gọi phụ huynh ủng hộ đầu năm của trường Nguyễn Văn Tố lên đến gần 1 tỉ đồng.
Chị Nguyễn Thị Kim Thu cho xem tờ kêu gọi phụ huynh ủng hộ đầu năm của trường Nguyễn Văn Tố lên đến gần 1 tỉ đồng.
Chị Nguyễn Thị Kim Thu cho xem tờ kêu gọi phụ huynh ủng hộ đầu năm của trường Nguyễn Văn Tố lên đến gần 1 tỉ đồng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top