Từ học sinh cá biệt đến Thủ khoa kép Đại học Giao thông vận tải

Nguyễn Bảo Lâm l Thủ khoa kép của ĐH Giao thông vận tải. Ảnh: NVCC
Nguyễn Bảo Lâm l Thủ khoa kép của ĐH Giao thông vận tải. Ảnh: NVCC
Nguyễn Bảo Lâm l Thủ khoa kép của ĐH Giao thông vận tải. Ảnh: NVCC
Lên top