Hà Nội vinh danh 88 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2020

Các thủ khoa được vinh danh sáng 7.9. Ảnh: Hanoi.gov
Các thủ khoa được vinh danh sáng 7.9. Ảnh: Hanoi.gov
Các thủ khoa được vinh danh sáng 7.9. Ảnh: Hanoi.gov
Lên top