Con nữ công nhân đạt thủ khoa “kép” của tỉnh Ninh Bình

Ngoài thời gian học trên lớp, Long tự ôn bài về nhà chứ không đi học thêm. Ảnh: TH
Ngoài thời gian học trên lớp, Long tự ôn bài về nhà chứ không đi học thêm. Ảnh: TH
Ngoài thời gian học trên lớp, Long tự ôn bài về nhà chứ không đi học thêm. Ảnh: TH
Lên top