Trường THCS Nguyễn Du đón nhận bằng đạt chuẩn quốc gia

Cô Nguyễn Thị Lý đại diện cho giáo viên và học sinh của nhà trường nhận bằng công nhận Trường THCS Nguyễn Du đạt chuẩn quốc gia.
Cô Nguyễn Thị Lý đại diện cho giáo viên và học sinh của nhà trường nhận bằng công nhận Trường THCS Nguyễn Du đạt chuẩn quốc gia.
Cô Nguyễn Thị Lý đại diện cho giáo viên và học sinh của nhà trường nhận bằng công nhận Trường THCS Nguyễn Du đạt chuẩn quốc gia.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top