Cảm phục tinh thần vượt khó của cậu học trò vùng cao

Em Nguyễn Thành Đạt chia sẻ về tiếng Anh với các bạn cùng điểm trường.
Em Nguyễn Thành Đạt chia sẻ về tiếng Anh với các bạn cùng điểm trường.
Em Nguyễn Thành Đạt chia sẻ về tiếng Anh với các bạn cùng điểm trường.
Lên top