Trường Quân đội chốt phương án tuyển sinh 2020, không tổ chức thi riêng

Tuyển sinh trường quân đội năm 2020 cơ bản giữ ổn định như năm 2019. Ảnh: Oanh Trần
Tuyển sinh trường quân đội năm 2020 cơ bản giữ ổn định như năm 2019. Ảnh: Oanh Trần
Tuyển sinh trường quân đội năm 2020 cơ bản giữ ổn định như năm 2019. Ảnh: Oanh Trần
Lên top