TPHCM thông tin mới nhất về kế hoạch chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại

Đến nay, tại TPHCM, chỉ duy nhất học sinh Tiểu học, THCS-THPT Thạnh An được đi học trở lại. Ảnh: Huyên Nguyễn
Đến nay, tại TPHCM, chỉ duy nhất học sinh Tiểu học, THCS-THPT Thạnh An được đi học trở lại. Ảnh: Huyên Nguyễn
Đến nay, tại TPHCM, chỉ duy nhất học sinh Tiểu học, THCS-THPT Thạnh An được đi học trở lại. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top