TPHCM: Họp mặt, giao lưu 235 Nhà giáo ưu tú

Các Nhà giáo ưu tú chụp hình lưu niệm.
Các Nhà giáo ưu tú chụp hình lưu niệm.
Các Nhà giáo ưu tú chụp hình lưu niệm.