Sở GDĐT TPHCM thông báo không nhận hoa, quà Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sở GDĐT TPHCM thông báo không nhận hoa và quà Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Sở GDĐT TPHCM thông báo không nhận hoa và quà Ngày Nhà giáo Việt Nam.