Tin tức giáo dục: Lo lắng vì được miễn học phí; Phụ huynh "báo công an" vì con khóc thét