Nhiều ngành sư phạm trắng thí sinh, có nên giải thể bớt?

Hiện nhiều trường sư phạm ở địa phương đang gặp khó khăn trong việc thu hút sinh viên vào học.
Hiện nhiều trường sư phạm ở địa phương đang gặp khó khăn trong việc thu hút sinh viên vào học.
Hiện nhiều trường sư phạm ở địa phương đang gặp khó khăn trong việc thu hút sinh viên vào học.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top