Thu chi đầu năm phải thống nhất với phụ huynh và cấp hóa đơn cho học sinh

Các trường tại TPHCM sẽ phải công khai chi tiết các khoản thu bằng văn bản đến phụ huynh.
Các trường tại TPHCM sẽ phải công khai chi tiết các khoản thu bằng văn bản đến phụ huynh.
Các trường tại TPHCM sẽ phải công khai chi tiết các khoản thu bằng văn bản đến phụ huynh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top