Ngăn chặn lạm thu, Hà Nội yêu cầu các trường không thu gộp nhiều khoản đầu năm học

Minh họa của Đan.
Minh họa của Đan.