TPHCM cần công khai các khoản thu chi đầu năm học

Ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM phát biểu tại hội nghị
Ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM phát biểu tại hội nghị
Ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM phát biểu tại hội nghị
Lên top