Thời gian công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 ở Hà Nội

Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ được công bố tới thí sinh vào ngày mai. Ảnh: Nam Phương
Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ được công bố tới thí sinh vào ngày mai. Ảnh: Nam Phương
Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ được công bố tới thí sinh vào ngày mai. Ảnh: Nam Phương
Lên top