Thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2020 ở Hà Nội

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội. Ảnh: Nam Phương
Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội. Ảnh: Nam Phương
Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội. Ảnh: Nam Phương
Lên top