Nhiều trường học ở Hà Nội lùi lịch tựu trường khi có ca mắc COVID-19

Học sinh Trường Marie Curie (Hà Nội) được đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe khi trở lại trường vào hồi tháng 5.2020. Ảnh: Tô Thế
Học sinh Trường Marie Curie (Hà Nội) được đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe khi trở lại trường vào hồi tháng 5.2020. Ảnh: Tô Thế
Học sinh Trường Marie Curie (Hà Nội) được đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe khi trở lại trường vào hồi tháng 5.2020. Ảnh: Tô Thế
Lên top