Thêm địa phương cho học sinh trở lại trường

Hiện có 25 địa phương cho học sinh trở lại trường, 25 địa phương khác vẫn tổ chức dạy học trực tuyến. Ảnh: Sơn Tùng
Hiện có 25 địa phương cho học sinh trở lại trường, 25 địa phương khác vẫn tổ chức dạy học trực tuyến. Ảnh: Sơn Tùng
Hiện có 25 địa phương cho học sinh trở lại trường, 25 địa phương khác vẫn tổ chức dạy học trực tuyến. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top