Hà Nội xây dựng 4 kịch bản, dự kiến cho học sinh “vùng xanh” trở lại trường

Hà Nội đã chuẩn bị kịch bản cho học sinh "vùng xanh" được trở lại trường. Ảnh: Sơn Tùng
Hà Nội đã chuẩn bị kịch bản cho học sinh "vùng xanh" được trở lại trường. Ảnh: Sơn Tùng
Hà Nội đã chuẩn bị kịch bản cho học sinh "vùng xanh" được trở lại trường. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top