Thanh Hóa, Bắc Ninh điều chỉnh phương án thi vào lớp 10 do COVID-19

Vì COVID-19, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Bắc Ninh đã điều chỉnh phương án thi vào lớp 10 năm 2021. Ảnh: Thuỳ Trang
Vì COVID-19, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Bắc Ninh đã điều chỉnh phương án thi vào lớp 10 năm 2021. Ảnh: Thuỳ Trang
Vì COVID-19, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Bắc Ninh đã điều chỉnh phương án thi vào lớp 10 năm 2021. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top