Sinh viên được vào hội đồng trường, có quyền bầu hiệu trưởng

Điểm mới của dự thảo Luật Giáo dục đại học là quy định để đại diện sinh viên tham gia vào Hội đồng trường. Ảnh: Hải Nguyễn
Điểm mới của dự thảo Luật Giáo dục đại học là quy định để đại diện sinh viên tham gia vào Hội đồng trường. Ảnh: Hải Nguyễn
Điểm mới của dự thảo Luật Giáo dục đại học là quy định để đại diện sinh viên tham gia vào Hội đồng trường. Ảnh: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top