Sẽ có thông tư quy định về chuẩn chính tả

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì hội thảo. Ảnh: MP
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì hội thảo. Ảnh: MP
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì hội thảo. Ảnh: MP