Rưng rưng với ước mơ dạy chữ của cô học trò 11 tuổi