Phụ huynh không phục kết quả chấm thẩm định cuộc khi Khoa học kĩ thuật

Các thí sinh dự thi Cuộc thi Khoa học kĩ thuật năm 2019 khu vực phía Bắc. Ảnh: TL
Các thí sinh dự thi Cuộc thi Khoa học kĩ thuật năm 2019 khu vực phía Bắc. Ảnh: TL
Các thí sinh dự thi Cuộc thi Khoa học kĩ thuật năm 2019 khu vực phía Bắc. Ảnh: TL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top