Bộ GDĐT giải thích cách chấm thẩm định đề tài KHKT bị tố "có vấn đề"

Ông Nguyễn Xuân Thành trả lời PV Lao Động. Ảnh: Nguyễn Hà
Ông Nguyễn Xuân Thành trả lời PV Lao Động. Ảnh: Nguyễn Hà
Ông Nguyễn Xuân Thành trả lời PV Lao Động. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top