Phổ điểm Lịch sử "xấu", liệu điểm chuẩn khối C có giảm?

Phổ điểm Lịch sử "xấu", liệu điểm chuẩn khối C có giảm không? Ảnh: Hải Nguyễn
Phổ điểm Lịch sử "xấu", liệu điểm chuẩn khối C có giảm không? Ảnh: Hải Nguyễn
Phổ điểm Lịch sử "xấu", liệu điểm chuẩn khối C có giảm không? Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top